3. Korisne adrese i online resursi


NAPOMENA:Forum mladih Srpskog demokratskog foruma ne snosi odgovornost za ispravnost ili neispravnost informacija u ponudenim vezama. Ponudene veze sluze kao pocetna referentna tacka i ispravnost ponudenih informacija potrebno je dodatno utvrditi.


 

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Visoki komesar za nacionalne manjine OSCE-a (engleski)

Savjetodavni odbor Vijeca Europe za okvirnu konvenciju za zastitu nacionalnih manjina (engleski)

INSTITUCIJE

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske

Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta

Srpsko narodno vijece

Zajednicko vijece opcina

Ambasada Republike Srbije u Zagrebu

Generalni konzulat Republike Srbije u Vukovaru

Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u Regionu

Turisticka organizacija Srbije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA I MEDIJI

Srpski demokratski forum

Magazin IDENTITET

Magazin Novosti

Prosvjeta

Srpski narodni forum

Drustvo za srpski jezik i knjizevnost u Hrvatskoj

Radio Borovo

Magazin Izvor

TV produkcija Zajednickog vijeca opcina

Mreza mladih Hrvatske

Antifasisticka liga Republike Hrvatske

Memorijalni muzej Spomen podrucja Jasenovac (Facebook stranica)

Minority Right Group International (engleski)

European Centre for Minoritz Issues (engleski)

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Srpska pravoslavna opsta gimnazija Kantakuyina Katarina Brankovic

Filozofski fakultet u Zagrebu-Katedra za srpsku i crnogorsku knjizevnost

Gimnazija Vukovar

Osnovna skola Trpinja

Osnovna skola Bobota

Osnovna skola Negoslavci

Osnovna skola Jagodnjak

Osnovna skola Dalj

Osnovna skola Bijelo Brdo

Osnovna skola Borovo

Osnovna skola Brsadin

Osnovna skola Markusica

Osnovna skola Nikole Tesle Mirkovci

Osnovna skola Dragutina Tadijanovica Vukovar

Besplatni online tecajevi na Courseri (engleski)

Besplatni online Tecajevi na edX (engleski)

ZAKONI I MEDUNARODNI PROPISI

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (PDF)

Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Zakon o osobnoj iskaznici

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

Opća deklaracija o ljudskim pravima

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Konvencija o pravima djeteta

Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama

Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida

Deklaracija o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere i uvjerenja (engleski)

Konvencija o borbi protiv diskriminacije u oblasti prosvjete (engleski)

Završni akt OESS-a (engleski)

Pariška povelja za novu Europu

Dokumenti kopenhaškog sastanka OESS-a o ljudskoj dimenziji (engleski)

Dokumenti moskovskog  sastanka OESS-a o ljudskoj dimenziji (engleski)

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Europska povelja o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Instrumenti SEI za zaštitu manjinskih prava (engleski)

Preporuke iz Lunda o učinkovitom sudjelovanju nacionalnih manjina u javnom životu

ONLINE RESURSI

Izvjesce o provodenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2013. (PDF)

Analiza manjinskog obrazovanja u Hrvatskoj u pogledau srpske nacionalne manjine (PDF)

Podrska vladavini prava u pogledau polozaja i ostvarivanja prava manjinskih zajednica (PDF)

Platforma za demografsku obnovu Srba u Hrvatskoj (PDF)

Ostvarivanje prava na zaposljavanje pripadnika nacionalnih manjina u javnim sluzbama i osiguravanje rodne ravnopravnosti u 2012. (PDF) (Verzija na engleskom jeziku)

Ostvarivanje prava na zaposlenost srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (PDF)

PRIRUCNIK za prikupljanje sredstava i pisanje prijedloga projekata (PDF)

Dokumenti i zakoni o pravima nacionalnih manjina (PDF)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s