1. O Forumu mladih

Forum mladih Srpskog demokratskog foruma je neformalna autonomna grupa mladih koja je na volonterskoj bazi aktivna u nevladinoj udruzi Srpski demokratski forum iz Zagreba. Forum je osnovala grupa bivših učenika Srpske pravoslavne opšte gimnazije iz Zagreba.

Forum mladih SDF-a je osnovan 21. decembra 2011. godine kao dio obilježavanja 20 godina postojanja naše matične organizacije Srpskog demokratskog foruma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s